تریلر Dunkirk 2

این دومین تریلر کامل دانکرک (تریلر اصلی) است. این عناصر زمینی ، دریایی و هوایی فیلم کریستوفر نولان را که داستان تخلیه دانکرک در جریان جنگ جهانی دوم را روایت می کند برجسته می کند. پس از حمله آلمان به فرانسه ، نیروهای انگلیسی ، فرانسوی و بلژیکی خود را عقب رانده و در دانکرک در سواحل شمالی فرانسه سوزن زدند. انگلیس صدها کشتی را از طریق کانال مانش ، از جمله قایق های خصوصی ، برای کمک به امداد فرستاد.مقاله مرتبط: دانکرک: تاریخ در برابر هالیوود