مستند Dunkirk WW2

این مستند WW2 در مورد اشتباه آلمان در دونکرک شرح وقایع حمله رعد اسا هیتلر در سال 1940 بر اروپا است که نیروهای اعزامی انگلیس را در دانکرک فرانسه به دریا هدایت کرد. این خطاهایی را نشان می دهد که هیتلر در اجازه دادن به نیروهای متفقین در دانکرک وقت کافی برای فرار از آن کانال انگلیس مرتکب شده است ، از جمله تصمیم هیتلر برای اجازه دادن به لوفت وافه هرمان گورینگ برای بیرون کشیدن سربازان گرفتار از هوا بدون کمک نیروهای زمینی.مقاله مرتبط: دانکرک: تاریخ در برابر هالیوود