دستگیری ژوخار تسارناف

با بستن بوستون ، 3000 تا 4000 مأمور اجرای قانون اقدام به تعقیب بمب گذار فراری ماراتن بوستون ، ژوخار تسارناف کردند. درست زمانی که امید کمرنگ می شد و فرماندار پناهگاه را به ترتیب بلند می کرد ، یک تماس 911 از طرف دیوید هانبری ساکن واترتاون ، که کسی را در قایق خود در حیاط خانه خود پنهان کرده است ، وارد تماس شد. صدها مامور و پلیس در محل اقامتگاه همگرایی کردند. معلوم شد که این تروریست Dzhokhar Tsarnaev است که پس از بیرون آمدن از قایق بدون سلاح و زخمی ، به زودی دستگیر شد. این فیلم ضبط Dzhokhar شامل تماس 911 دیوید هنبری است.مقاله مرتبط: روز میهن پرستان: تاریخ در مقابل هالیوود