اولین فیلم از فردی مرکوری (1964)

این فیلم ویدئویی در سال 1964 در Isleworth Polytechnic (کالج West Thames کنونی) لندن توسط یکی از دوستان فردی مرکوری در اولین ترم فردی که 18 ساله بود در آنجا ضبط شد. دانشکده جایی است که فردی برایان می و هم راجر تیلور با هم گروهان ملکه ملاقات می کند.مقاله مرتبط: Bohemian Rhapsody: History vs. Hollywood