تور موزه مخفی اد و لورین وارن با حضور آنابل

در این قسمت از برنامه ای با عنوان جویندگان ماوراuralالطبیعه ، محققان ماوراal الطبیعه اد و لورین وارن برخی از موارد موجود در موزه مخفی خود را توصیف می کنند ، از جمله عروسک Raggedy Ann Doll که الهام بخش عروسک در آنابل فیلم سینما. اد وارن می گوید: 'این احتمالاً بدترین چیزی است که در کل این موزه داریم.'مقاله مرتبط: آنابل: تاریخ در برابر هالیوود