مصاحبه ادی عقاب (1988)

پس از بازیهای المپیک در کلگری ، مایکل 'ادی عقاب' پرشگر اسکی انگلیس در سال 1988 در یک برنامه گفتگوی آلمانی مصاحبه کرد. او در مورد تمرینات خود ، مبارزه خود برای رسیدن به المپیک و استقبال گرم از بازگشت به خانه در انگلیس صحبت می کند . او می گوید که از زمانی که فقط دو سال پرش کرده بود ، فهمید که راهی برای پیروزی ندارد.مقاله مرتبط: ادی عقاب: تاریخ در مقابل هالیوود