فیلم صعود به مرحله هیلاری و اجلاس اورست

از طریق سرفه و خستگی ، آپا شرپا و گروهش از پله هیلاری بالا رفتند و در سال 2008 به قله کوه اورست رسیدند. با این هجدهمین صعود وی ، آپا رکورد اجلاس های فردی را ثبت کرد و همچنان صعود را ادامه می دهد. این ویدئو چشم انداز خوبی از ایستادن در رأس جهان ارائه می دهد.مقاله مرتبط: اورست: تاریخ در برابر هالیوود