صدای A. A. Milne را هنگام خواندن از Winnie-the-Pooh بشنوید (1929)

این ضبط صدا از صدای A. A. Milne در ژوئن 1929 ضبط شده است. در آن میلن از کتاب 1926 خود می خواند وینی-پیف ، اولین مجموعه داستان او با الهام از خرس عروسکی پسرش کریستوفر رابین است. نقاشی های شخصیت ها بر روی صفحه نمایش داده می شوند. این ضبط توسط شرکت گرامافون از لوتون ، بدفوردشایر تهیه شده و بخشی از آلبومی بود که نویسندگان برجسته بریتانیایی بخشهایی از آثار خود را می خواندند.مقاله مرتبط: خداحافظ کریستوفر رابین: تاریخ در مقابل هالیوود