چگونه دیزنی پایان توگو از زندگی واقعی را تغییر داد

داستان واقعی زندگی توگو پایان خوشایندی کمتر از آنچه در فیلم دیزنی رخ می دهد نداشت. کشف کنید که واقعاً چه اتفاقی برای توگو رخ داده است پس از پخش سرم Nome در سال 1925.مقاله مرتبط: توگو: تاریخ در برابر هالیوود