با Villains of 300: Rise of an Empire ملاقات کنید

در مورد 300: ظهور یک امپراطوری اشرار نگاهی اجمالی به فرمانده قاتل ایرانی Artemisia بیندازید که توسط اوا گرین به تصویر کشیده شده است. شاهد تبدیل خشایارشا به یک پادشاه خدا باشید و دیگر خائنانی را که ازجمله جاویدان باز می گردند ببینید.مقاله مرتبط: 300: ظهور یک امپراتوری: تاریخ در مقابل هالیوود