تریلر Citizen Kane اصلی

این پیش پرده اصلی شاهکار اورسون ولز است همشهری کین . این فیلم که مدت ها بهترین فیلم بهترین فیلم در تمام دوران ها محسوب می شد ، داستان انتشار داستان سرمایه دار چارلز فاستر کین (ولز) و معنای آخرین کلمات وی ، 'رزباد' است. این اصل است همشهری کین تریلر فیلم. این فیلمنامه توسط هرمان مانکیویچ ، موضوع فیلم 2020 دیوید فینچر ، به طور مشترک نوشته شده است مانک ، که نگارش آن را شرح می دهد همشهری کین .مقاله مرتبط: مانک: تاریخ در برابر هالیوود