مصاحبه پاستور مایکل اسپورلاک

با مایکل اسپورلوک ، نایب السلطنه سابق کلیسای اسقفی همه مقدسین در اسمیرنا ، تنسی ، در مورد این فیلم و وقایع واقعی مصاحبه شده است. او درباره قدرت دعا و اینکه چگونه با تهیه تجهیزات مزرعه مورد نیاز به او کمک کرد تا کلیسایی را که یک بار متلاشی بود نجات دهد ، صحبت می کند.مقاله مرتبط: All Saints: History vs. Hollywood