اتاق سرخ آمیتیویل واقعی در زیرزمین

پتی کماراتو ، که با آلیسون دفئو (قتل شده) دوست بود ، دوباره به خانه آمیتیویل می رود که قبلاً در کودکی بازی می کرد. در این فیلم ویدیویی از یک قسمت 1980 از این باورنکردنی است ، پتی بینندگان را به اتاق قرمز مخفی در زیرزمین خانه آمیتیویل می برد. پتی واقع در زیر پله ها ، نظرات خود را در مورد اینکه آیا اتاق مخفی واقعی چیزی شبیه به اتاق سال 1979 است ، ارائه می دهد ترسناک آمیتیویل فیلم سینما.مقاله مرتبط: ترسناک آمیتیویل: تاریخ در برابر هالیوود