فیلم واقعی عبور از نردبان های کوه. سقوط یخ اورست

این فیلم اعصاب خردکن با دوربینی نصب شده بر روی کلاه ایمنی GoPro گرفته شده و نشان می دهد که واقعاً پیمایش در کوه یخ کوه کوه اورست چگونه است. تماشا کنید که کوهنوردان از نردبان های متعددی عبور می کنند و پایین می آیند ، جایی که یک اشتباه اشتباه آخرین مرحله آنها است. شخصیت جاش برولین ، بک ودرز ، هنگامی که از نردبان فیلم عبور می کند ، تقریباً به جان او افتاده است.مقاله مرتبط: اورست: تاریخ در برابر هالیوود