آزمایش سطح تابش چرنوبیل و پریپیت امروز

میزبان نیکا کنستانتینووا برای اندازه گیری میزان تابش پریپیات و چرنوبیل عمیقاً در منطقه محرومیت قرار می گیرد. او چند ساعت را در منطقه Exclusive Zone سپری می کند و همه چیز را اندازه گیری می کند ، از سطح تابش خارج از خرابه های راکتور شماره 4 تا سطح اطراف شهر Pripyat. او سطح خاک و اشیایی مانند چرخ و فلک Pripyat و ماشین آلاتی را که برای جمع آوری بقایای رادیواکتیو در حین پاکسازی استفاده می شود اندازه گیری می کند.مقاله مرتبط: چرنوبیل: تاریخ در برابر هالیوود