تریلر 15:17 به پاریس

کلینت ایستوود کارگردانی می کند ساعت 15:17 به پاریس ، که داستان حمله قطار تالیس در سال 2015 را روایت می کند. سه آمریکایی که به جلوگیری از حمله کمک کردند ، آلک اسکارلاتوس ، اسپنسر استون و آنتونی سدلر ، خود را در فیلم به تصویر می کشند. ساعت 15:17 به پاریس پیش پرده فیلم نگاهی اجمالی به این قهرمانان واقعی دارد.مقاله مرتبط: ساعت 15:17 به پاریس: تاریخ در مقابل هالیوود