تریلر Adderall Diaries

جیمز فرانکو در نقش نویسنده استیفن الیوت بازی می کند ، که درگیر شدن در پرونده قتل هانس رایزر زخم هایی از گذشته پر دردسر اوست. به ویژه ، او در حالی که عاشقانه ای را با لانا ادموند (امبر هرد) آغاز می کند ، درگیر درگیری های خود با پدر متجاوز خود (اد هریس) می شود.