مصاحبه بزرگ بیمار با امیلی واقعی و کومائل

امیلی گوردون واقعی و همسرش کومایل نانجیانی (که خودش را به تصویر می کشد) با کارگردان و بازیگران فیلم در کنار هم می نشینند بیمار بزرگ ، از جمله Ray Romano ، Zoe Kazan و Holly Hunter. آنها درباره وقایع واقعی الهام بخش فیلم و اینکه آن دوره زمانی در زندگی آنها چگونه است صحبت می کنند.مقاله مرتبط: The Big Sick: History vs. Hollywood