مصاحبه نمایش دیک کاوت بابی فیشر

بابی فیشر در ظاهر شد نمایش دیک کاوت در تابستان سال 1971 او در مورد شطرنج ، تقلب روسی و پا زدن در مسابقات صحبت می کند. فیشر می گوید که بزرگترین لذت او شکستن نفس حریف است. او همچنین در مورد اینکه یک شطرنج باز بزرگ چه کاری لازم است ، بحث می کند ، که به گفته وی ، داشتن استعداد و حواس پرت شدن از سایر موارد زندگی نیست.مقاله مرتبط: Pawn Sacrifice: History vs Hollywood