تریلر فیلم Tom Hardy Capone

تام هاردی بازیگر نقش آل کاپون ، بوت بازر و بازرگان را که با مشت آهنین بر شیکاگو حکومت می کرد ، به تصویر می کشد. کاپون تریلر فیلمی را نشان می دهد که آل کاپون را در سالهای آخر زندگی خود نشان می دهد در حالی که پس از خارج شدن از زندان با زوال عقل مبارزه می کرد.مقاله مرتبط: کاپون: تاریخ در برابر هالیوود