کشتن تأیید شده چیست؟ کریس کایل توضیح می دهد کشتارهای تایید شده

Navy SEAL کریس کایل کشتارهای تایید شده را توضیح می دهد. او همچنین توصیف می کند که برای اولین بار کسی چه کسی را کشت. کریس می گوید که علی رغم اینکه در کشتار 'شایسته' است ، برای زنده ماندن نیازی به این کار ندارد. 'من شوهر و پدر بهتری نسبت به قاتل بودنم.'مقاله مرتبط: تیرانداز از خفا آمریکایی: تاریخ در مقابل هالیوود